# معرفی سیستم هیات علمی

# گالری تصاویر

برای مدیریت گالری تصاویر می بایست از منوی کناری طوسی رنگ سمت راست، بر آیتم ' گالری تصاویر' کلیک کنید تا منوی کشویی ' گالری تصاویر' باز شود که شامل زیر آیتم های'ساخت دسته جدید ' ،'مدیریت گالری تصاویر' و 'تنظیمات ' می باشد با انتخاب هر یک از این آیتم ها صفحه ی مربوطه باز می شود که در ادامه هر یک از این صفحات، شرح داده می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

# ساخت دسته جدید

با انتخاب زیر آیتم ' ساخت دسته جدید' از منوی کشویی گالری تصاویر موجود در نوار طوسی سمت راست، صفحه ی زیر باز می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

در این صفحه دکمه مدیریت گالری تصاویر واقع شده است.

این فرم شامل موارد زیر می باشد:

عنوان: عنوان گالری تصاویر را بنویسید.

دسته پدر: در صورتیکه می خواهید دسته سطح نخست باشد یعنی بعنوان فرزند دسته ی دیگری نباشد و خود ریشه ی درخت باشد، از منوی کشویی 'صفحه سطح نخست است' را انتخاب نمایید، اما اگرمی خواهید این دسته، فرزند دسته ی دیگر باشد کافیست از این منوی کشویی، عنوان دسته ی پدرش را انتخاب نمایید.

توضیحات: توضیحات لازم مربوط به گالری تصاویر را در این قسمت بنویسید ، به منظور یادگیری بخش نحوه کار با ویرایشگر را مطالعه نمایید.

تصویر: برای قرار دادن تصویر می توانید به بخش نحوه آپلود عکس، رجوع نمایید.

اولویت: انتخاب اولویت خبر ،عدد بزرگتر به معنای اولویت بالاتر است .

قالب: می توانید نوع قالب , تک ستونه یا دو ستونه را انتخاب کنید.

تاریخ: تاریخ را وارد کنید.

نمایش در سایت: اگر این دسته نهایی شده است و می خواهید در سایت نمایش داده شود، تیک چک باکس را بزنید.

لازم است هنگام ساخت دسته جدید به نکات زیر توجه فرمایید :

  • در فرم ساخت دسته جدید، وارد نمودن عنوان الزامی است.

  • بعد از وارد نمودن اطلاعات دسته جدید روی دکمه ی آبی رنگ 'ذخیره' موجود در پایین فرم شکل بالا کلیک نمایید تا دسته در سیستم ذخیره شود.

  • در صورتی که از ساخت دسته منصرف شدید دکمه انصراف را زده تا پنجره بسته شود. در این صورت همه تغییرات لغو خواهد شد. در فرم ساخت دسته جدید به وب سایت جاری، توجه نمایید.

# مدیریت گالری تصاویر

گزینه اخبار در منوی ucms

در این صفحه دکمه درج دسته جدید واقع شده است.

این لیست مشابه سایر ماژول های دیگر دارای امکانات مرتب سازی، فیلتر، جستجو، ویرایش، حذف ،مدیریت گالری و یا مشاهده یک گالری تصاویر می باشد که چگونگی استفاده از این امکانات در بخش جدول داده ها، ذکر شده است.

شما می توانید بر روی آیکن view icon که در بالای شکل فوق می باشد، کلیک نمایید تا فرم زیر باز شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

در این صفحه دکمه های مدیریت دسته های گالری تصاویر، درج دسته جدید، حذف دسته، ویرایش دسته، مدیریت گالری واقع شده است.

با زدن دکمه قرمز رنگ حذف دسته می توانید دسته را حذف کنید.

با زدن دکمه آبی رنگ ویرایش دسته صفحه زیر باز می شود ، که می توانید دسته را ویرایش کنید.

گزینه اخبار در منوی ucms

در این صفحه دکمه های مدیریت ، درج دسته جدید، حذف دسته واقع شده است.

با زدن دکمه مدیریت گالری از شکل بالا نمای گالری تصاویر صفحه ی زیر باز می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

در این صفحه دکمه های افزودن فیلم، افزودن عکس،بازگشت و حذف گالری واقع شده است.

# افزودن فیلم

با زدن دکمه سبز رنگ افزودن فیلم از شکل فوق صفحه زیر باز می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

این فرم شامل موارد زیر می باشد:

آپلود فیلم: فیلم را اینجا بارگذاری کنید .

آپلود تصویرنمایه فیلم: تصویر نمایه فیلم را انتخاب کنید.

عنوان: عنوان فیلم را بنویسید.

شرح: توضیحات لازم هر تصویر را بنویسید.

آدرس اینترنتی:آدرس اینترنتی ویدئو را وارد کنید .

ترتیب: انتخاب ترتیب ویدئو ،عدد بزرگتر به معنای اولویت بالاتر است .

# افزودن عکس به گالری

شما می توانید بر روی دکمه ی سبز رنگ 'افزودن عکس' که در شکل مدیریت گالری صفحات می باشد، کلیک نمایید تا فرم زیر باز شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

این فرم شامل موارد زیر می باشد:

انتخاب تصویر: تصویر گالری را انتخاب کنید.

عنوان: عنوان تصویر را بنویسید.

شرح: توضیحات لازم هر تصویر را بنویسید.

آدرس اینترنتی:آدرس اینترنتی ویدئو را وارد کنید .

ترتیب: انتخاب ترتیب ویدئو ،عدد بزرگتر به معنای اولویت بالاتر است.

# مقالات در همایش ها

برای مدیریت مقالات در همایش ها از منوی طوسي رنگ سمت راست بر آیتم 'مقالات در همایش ها' کلیک نماييد. یک منوی کشویی ظاهر می شود که در آن ۳ زیر منو درج مقاله جدید, مدیریت مقالات و مدیریت دسته ها نمایش داده شده است.

گزینه اخبار در منوی ucms

# درج مقاله جدید

پس از کلیک نمودن بر روی آیتم 'درج مقاله جدید' از منوی طوسی رنگ سمت راست ، فرمی به شکل زیر باز می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

این فرم شامل موارد زیر می باشد:

عنوان مقاله: عنوان مقاله را بنویسید.

نام نویسندگان: نویسنده مقاله را بنویسید.

شماره صفحات: شماره صفحات مقاله را بنویسید.

آدرس اینترنتی مقاله: آدرس اینترنتی مقاله را بنویسید.

ارائه به نام دانشگاه:نام دانشگاهی که به آن مقاله ارائه می دهید را بنویسید.

دسته: دسته مقاله را انتخاب کنید.

نوع ارائه: عنوان ارائه مقاله را بنیسید.

زبان مقاله: زبان مقاله را انتخاب کنید.

نمایش در وب سایت: وب سایت مورد نظر را برای نمایش مقاله انتخاب کنید.

خلاصه مقاله: خلاصه مقاله را بنویسید،به منظور یادگیری این بخش, نحوه کار با ویرایشگر را مطالعه نمایید.

اولویت: اولویت نمایش مقاله را به صورت یک عدد وارد کنید(هر چه عدد بیشتر باشد به معنی اولویت بالاتر است).

نمایش در سایت:اگر این مقاله نهایی شده است و می خواهید در سایت نمایش داده شود تیک چک باکس را بزنید.

فایل مقاله:فایل مقاله را انتخاب کنید.

عنوان همایش:عنوان همایش را بنویسید.

تاریخ برگزاری همایش: تاریخ برگزاری همایش را انتخاب کنید.

شهر برگزاری همایش: شهر برگزاری همایش را بنویسید.

سطح همایش: سطح همایش را انتخاب کنید.

کلید واژه ها:در این کادر می توانید کلید واژه ها را وارد کنید.

# مدیریت مقالات

در این صفحه شما می توانید مقالات درج شده در سیستم را مشاهده نمایید. این قسمت مشابه سایر ماژول های دیگر دارای امکانات مرتب سازی، فیلتر، جستجو می باشد.

گزینه اخبار در منوی ucms

# مدیریت دسته ها

پس از کلیک نمودن بر روی آیتم ' مقالات در همایش ها ' از منوی طوسی رنگ سمت راست و سپس انتخاب زیر منوی 'مدیریت دسته ها ' صفحه ای به شکل زیر باز می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

در این صفحه امکان ساخت دسته جدید, مدیریت مقالات در همایش ها و مشاهده لیست دسته ها وجود دارد. این لیست مشابه سایر ماژول های دیگر دارای امکانات مرتب سازی، فیلتر، جستجو، حذف، مشاهده دسته و ویرایش می باشد که چگونگی استفاده از این امکانات در بخش جدول داده ها ، ذکر شده است.

# ساخت دسته جدید

شما می توانید بر روی دکمه‌ی سبز رنگ « ساخت دسته جدید» از شکل فوق کلیک نمایید تا فرم زیر باز شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

که این پنجره شامل موارد زیر می باشد:

عنوان: عنوان دسته مقاله را بنویسید.

اولویت: می توانید اولویت دسته را انتخاب نمایید .

نمایش در سایت: اگر این دسته‌ی نهایی شده است و می خواهید در سایت نمایش داده شود، تیک چک باکس را بزنید.

شرح: در این بخش می توانید توضیحات مربوط به دسته‌ی مقاله را بنویسید.

# مقالات در نشریات

برای مدیریت مقالات در نشریات از منوی طوسي رنگ سمت راست بر آیتم 'مقالات در نشریات' کلیک نماييد. یک منوی کشویی ظاهر می شود که در آن ۳ زیر منو درج مقاله جدید, مدیریت مقالات و مدیریت دسته ها نمایش داده شده است.

گزینه اخبار در منوی ucms

# درج مقاله جدید

پس از کلیک نمودن بر روی آیتم 'درج مقاله جدید' از منوی طوسی رنگ سمت راست ، فرمی به شکل زیر باز می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

این فرم شامل موارد زیر می باشد:

عنوان مقاله: عنوان مقاله را بنویسید.

نام نویسندگان: نویسنده مقاله را بنویسید.

آدرس اینترنتی مقاله: آدرس اینترنتی مقاله را بنویسید.

نام نشریه: نام نشریه را بنویسید.

شماره صفحه: شماره صفحات مقاله را بنویسید.

شماره سریال: شماره سریال مقاله را بنیسید.

شماره مجلد: شماره مجله را بنویسید.

ارائه به نام دانشگاه: نام دانشگاهی که به آن مقاله ارائه می دهید را بنویسید.

دسته:دسته مقاله را انتخاب کنید.

نوع مقاله: نوع مقاله را انتخاب کنید.

زبان مقاله: زبان مقاله را انتخاب کنید.

نمایش در وب سایت: وب سایت مورد نظر را برای نمایش مقاله انتخاب کنید.

خلاصه: خلاصه مقاله را بنویسید،به منظور یادگیری این بخش, نحوه کار با ویرایشگر را مطالعه نمایید.

متن کامل مقاله: فایل متن کامل مقاله را بارگذاری کنید.

متن خلاصه مقاله: فایل خلاصه مقاله را بارگذاری کنید.

جلد نشریه: تصویر جلد نشریه را انتخاب و بارگذاری کنید.

کلید واژه ها:در این کادر می توانید کلید واژه ها را وارد کنید.

ISSN: شماره ISSN مقاله را بنویسید.

ضریب تاثیر (IF): ضریب تاثیر (IF) را بنویسید.

تاریخ انتشار: تاریخ انتشار را انتخاب کنید.

رتبه نشریه: رتبه نشریه را انتخاب کنید.

نوع نشریه: نوع نشریه را انتخاب کنید.

کشور محل چاپ: کشور محل چاپ را انتخاب کنید.

نمایه نشریه: نمایه نشریه را بنویسید.

اولویت: اولویت نمایش مقاله را به صورت یک عدد وارد کنید(هر چه عدد بیشتر باشد به معنی اولویت بالاتر است).

نمایش در سایت: اگر این مقاله نهایی شده است و می خواهید در سایت نمایش داده شود تیک چک باکس را بزنید.

# مدیریت مقالات

پس از کلیک نمودن بر روی آیتم 'مدیریت مقالات' از منوی طوسی رنگ سمت راست ، فرمی به شکل زیر باز می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

در این صفحه شما می توانید مقالات درج شده در سیستم را مشاهده نمایید. این قسمت مشابه سایر ماژول های دیگر دارای امکانات مرتب سازی، فیلتر، جستجو می باشد.

# مدیریت دسته ها

پس از کلیک نمودن بر روی آیتم ' مقالات در نشریات ' از منوی طوسی رنگ سمت راست و سپس انتخاب زیر منوی 'مدیریت دسته ها ' صفحه ای به شکل زیر باز می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

در این صفحه امکان ساخت دسته جدید, مدیریت مقالات در نشریات و مشاهده لیست دسته ها وجود دارد. این لیست مشابه سایر ماژول های دیگر دارای امکانات مرتب سازی، فیلتر، جستجو، حذف، مشاهده دسته و ویرایش می باشد که چگونگی استفاده از این امکانات در بخش جدول داده ها ، ذکر شده است.

# ساخت دسته جدید

شما می توانید بر روی دکمه‌ی سبز رنگ « ساخت دسته جدید» از شکل فوق کلیک نمایید تا فرم زیر باز شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

که این پنجره شامل موارد زیر می باشد:

عنوان: عنوان دسته مقاله را بنویسید.

اولویت: می توانید اولویت دسته را انتخاب نمایید .

نمایش در سایت: اگر این دسته‌ی نهایی شده است و می خواهید در سایت نمایش داده شود، تیک چک باکس را بزنید.

شرح: در این بخش می توانید توضیحات مربوط به دسته‌ی مقاله را بنویسید.

# دانشکده ها

برای مدیریت دانشکده ها از منوی کناری طوسی رنگ سمت راست، بر آیتم 'دانشکده ها' که در شکل زير مشاهده می نمایید، کلیک کنید.

گزینه اخبار در منوی ucms

# درج دانشکده جدید

پس از کلیک نمودن بر روی آیتم 'درج دانشکده جدید' از منوی طوسی رنگ سمت راست ، فرمی به شکل زیر باز می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

این فرم شامل کد دانشکده می باشد که بعد از زدن دکمه‌ی سبز رنگ «مرحله بعد» فرم زیر باز می شود.

# ویرایش اطلاعات دانشکده

گزینه اخبار در منوی ucms

این فرم شامل ویرایش کد دانشکده و ثبت اطلاعات سایتهای فارسی ,انگلیسی و فارسی می باشد.

نام دانشکده: نام دانشکده را بنویسید.

توضیحات: توضیحات دانشکده را بنویسید.

آدرس وب سایت را انتخاب کنید: شامل دو گزینه, انتخاب وب سایت و ثبت آدرس اینترنتی (URL) می باشد.

# مدیریت دانشکده ها

پس از کلیک نمودن بر روی آیتم 'مدیریت دانشکده ها' از منوی طوسی رنگ سمت راست ، فرمی به شکل زیر باز می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

این لیست شامل لیست دانشکده ها,امکان مرتب سازی, فیلتر و ویرایش دانشکده ها می باشد.

# تماس با ما

برای مدیریت بخش تماس با ما می بایست از منوی کناری طوسی رنگ سمت راست، بر آیتم 'تماس با ما' که در شکل زير مشاهده می نمایید، کلیک کنید تا منوی کشویی تماس با ما باز شود که شامل آیتم های مطابق با شکل زیر می باشد که نحوه ی کار با هر کدام به شرح زیر می باشد :

گزینه اخبار در منوی ucms

# اطلاعات تماس

پس از کلیک نمودن بر روی زیر منوی 'اطلاعات تماس' صفحه ای به شکل زیر باز می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

اطلاعات این فرم معمولا در قسمت فوتر سایت نمایش داده می شود. این فرم شامل فیلد های: عنوان، آدرس، تلفن، دورنگار، کد پستی، صندوق پستی، پست الکترونیکی، ساعات پاسخگویی ، لینک نقشه ی گوگل و توضیحات مربوطه می باشد.

درج نقشه ی گوگل: برای درج نقشه ی گوگل باید در فیلد مخصوص در صفحه‌ی اطلاعات تماس لینک مربوط به نقشه را وارد کنیم. برای این کار به سایت maps.google.com مزاجعه کنید. صفحه‌ی زیر را مشاهده می کنید :

گزینه اخبار در منوی ucms

نام مکان مورد نظر خود را وارد کنید. برای مثال : university of Tehran , Tehran , iran :

گزینه اخبار در منوی ucms

گزینه ی share را انتخاب کرده و از صفحه‌ی نمایش داده شده گزینه ی embeded map را انتخاب می کنیم. و آدرس نقشه را که در باکس بالای نقشه نمایش داده شده است را copy کرده و در فیلد مربوط به نقشه ی گوگل در اطلاعات تماس paste می کنیم.

لازم است هنگام وارد نمودن اطلاعات تماس، به نکات زیر توجه فرمائید:

  • بعد از وارد نمودن اطلاعات، روی دکمه‌ی سبز رنگ «ذخیره» موجود در پایین فرم شکل فوق کلیک نمایید تا اطلاعات تماس در سیستم ذخیره شود.

  • در صورتی که از درج اطلاعات تماس منصرف شدید دکمه انصراف را زده تا پنجره بسته شود. در این صورت همه تغییرات لغو خواهد شد.

  • در فرم اطلاعات تماس به وب سایت جاری، توجه نمایید.

# مدیریت دریافت کنندگان

با انتخاب زیر آیتم 'مدیریت دریافت کنندگان'، صفحه ی لیست دریافت کنندگان مطابق شکل زیر باز می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

در این صفحه، دکمه‌ی درج و باکس لیست دریافت کنندگان واقع شده است.

این لیست مشابه سایر ماژول های دیگر دارای امکانات مرتب سازی، فیلتر، جستجو، ویرایش، حذف و یا مشاهده اطلاعات دریافت کننده می باشد که چگونگی استفاده از این امکانات در بخش جدول داده ها ، ذکر شده است.

# درج دریافت کننده جدید

شما می توانید بر روی دکمه‌ی سبز رنگ «درج» که در شکل بالا (لیست دریافت کنندگان) می باشد، کلیک نمایید تا پنجره ی زیر باز شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

که این فرم شامل موارد زیر می باشد:

عنوان: عنوان دریافت کننده جدید را بنویسید.

پست الکترونیکی: ایمیل دریافت کننده جدید را بنویسید.

اعطای دسترسی به کاربران: با انتخاب ایمیل کاربران مورد نظر می توانید به آنها امکان دسترسی بدهید.

نمایش در سایت:اگر این دریافت کننده، نهایی شده است تیک چک باکس را انتخاب کنید.

# مدیریت ایمیل های دریافتی

با انتخاب زیر آیتم 'ایمیل های دریافتی'، صفحه‌ی لیست ایمیل های دریافتی مطابق شکل زیر باز می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

این لیست مشابه سایر ماژول های دیگر دارای امکانات مرتب سازی، فیلتر، جستجو، حذف و یا نما می باشد که چگونگی استفاده از این امکانات در بخش جدول داده ها، ذکر شده است.

# پاسخگویی ایمیلهای دریافتی

با انتخاب این گزینه در شکل بالا view icon فرمی به شکل زیر نمایش داد می شود :

گزینه اخبار در منوی ucms

که این فرم شامل موارد زیر می باشد:

پاسخ ایمیل: می‌ توانید پاسخ ایمیل ارسالی را بنویسید و با استفاده از دکمه‌ی سبز رنگ ارسال پاسخ، ارسال کنید.

# موضوع ها

با انتخاب زیر آیتم 'موضوع ها'، صفحه‌ی موضوع ها مطابق شکل زیر باز می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

در این صفحه، دکمه‌ی ساخت موضوع جدید ، باکس لیست موضوع ها ،ویرایش حذف، و تایید واقع شده است.

# ساخت موضوع جدید

شما می توانید بر روی دکمه‌ی سبز رنگ «درج» که در شکل بالا می باشد، کلیک نمایید تا پنجره‌ی زیر باز شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

که این فرم شامل موارد زیر می باشد:

موضوع: عنوان موضوع جدید را بنویسید.

# تنظیمات

تنظیمات شامل وضعیت سردبیری و غیرفعال کردن ماژول تماس با ما می باشد .

گزینه اخبار در منوی ucms

وضعیت سردبیری: در صورت فعال بودن سردبیری تنظیمات ماژول نیاز به تایید سر دبیر دارد.

غیر فعال کردن ماژول تماس با ما: در صورت غیر فعال بودن این گزینه ماژول تماس با ما غیر فعال می شود.

نمایش ایمیل به صورت عکس: در صورت فعال بودن ایمیل به صورت عکس نمایش داده می شود.

# دروس

برای مدیریت دروس از منوی طوسي رنگ سمت راست بر آیتم 'دروس' کلیک نماييد. یک منوی کشویی ظاهر می شود که شامل آیتم های مطابق با شکل زیر می باشد که در ادامه نحوه‌ی کار با هر کدام شرح داده می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

# مدیریت برنامه درسی

پس از کلیک نمودن بر روی آیتم 'مدیریت برنامه درسی' از منوی طوسی رنگ سمت راست ، فرمی به شکل زیر باز می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

در این صفحه شما می توانید برنامه درسی درج شده در سیستم را مشاهده نمایید. این قسمت مشابه سایر ماژول های دیگر دارای امکانات مرتب سازی، فیلتر، جستجو می باشد.

# درج برنامه درسی

شما می توانید بر روی دکمه‌ی سبز رنگ «درج برنامه درسی جدید» از شکل فوق کلیک نمایید تا فرم زیر باز شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

که این پنجره شامل موارد زیر می باشد:

عنوان: عنوان برنامه درسی را بنویسید.

مکان برگزاری: نام مکان برگزاری برنامه درسی را بنویسید.

منابع: عنوان منابع درسی را بنویسید.به منظور یادگیری این بخش, نحوه کار باویرایشگر را مطالعه نمایید.

طرح درس: طرح درس را بنویسید.به منظور یادگیری این بخش, نحوه کار باویرایشگر را مطالعه نمایید.

مقطع تحصیلی: مقطع تحصیلی را انتخاب کنید.

سال تحصیلی: سال تحصیلی را انتخاب کنید.

نیمسال: نیمسال تحصیلی را انتخاب کنید.

زمان برگزاری: زمان برگزاری برنامه درسی را بنویسید.

نمایش در سایت: اگر این برنامه نهایی شده است و می خواهید در سایت نمایش داده شود تیک چک باکس را بزنید.

آپلو فایل: در این قسمت می توانید فایل آپلود کنید.

# مدیریت سوابق تدریس

پس از کلیک نمودن بر روی آیتم 'مدیریت سوابق تدریس' از منوی طوسی رنگ سمت راست ، فرمی به شکل زیر باز می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

در این فرم می توانید اطلاعات سوابق درسی را بنویسید.به منظور یادگیری این بخش, نحوه کار باویرایشگر را مطالعه نمایید.

# گروه ها و رشته های تحصیلی

برای مدیریت گروه ها و رشته های تحصیلی از منوی طوسي رنگ سمت راست بر آیتم 'گروه ها و رشته های تحصیلی' کلیک نماييد. یک منوی کشویی ظاهر می شود که شامل آیتم های مطابق با شکل زیر می باشد که در ادامه نحوه‌ی کار با هر کدام شرح داده می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

# مدیریت گروه های آموزشی

پس از کلیک نمودن بر روی آیتم 'مدیریت گروه های آموزشی' از منوی طوسی رنگ سمت راست ، فرمی به شکل زیر باز می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

این لیست شامل لیست گروه های آموزشی,امکان مرتب سازی, فیلتر ,ویرایش و حذف گروه ها می باشد.

# درج گروه آموزشی جدید

شما می توانید بر روی دکمه‌ی سبز رنگ «درج گروه آموزشی جدید» که در شکل فوق می باشد، کلیک نمایید تا پنجره‌ی زیر باز شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

این فرم شامل موارد زیر می باشد:

کد گروه: کد گروه را بنویسید.

دانشکده: دانشکده را انتخاب کنید.

نمایش در سایت:اگر این گروه آموزشی نهایی شده است و می خواهید در سایت نمایش داده شود، تیک چک باکس را بزنید.

بعد از زدن دکمه‌ی سبز رنگ «مرحله بعد» فرم زیر باز می شود.

# ویرایش گروه آموزشی

گزینه اخبار در منوی ucms

این فرم شامل ویرایش کد گروه و نام دانشکده و همچنین ثبت اطلاعات سایتهای فارسی ,انگلیسی و فارسی گروه ها می باشد.

نام گروه: نام گروه آموزشی را بنویسید.

توضیحات: توضیحات گروه آموزشی را بنویسید.به منظور یادگیری این بخش, نحوه کار با ویرایشگر را مطالعه نمایید.

# مدیریت رشته های تحصیلی

پس از کلیک نمودن بر روی آیتم 'مدیریت رشته های تحصیلی' از منوی طوسی رنگ سمت راست ، فرمی به شکل زیر باز می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

این لیست شامل لیست گروه های آموزشی,امکان مرتب سازی, فیلتر و ویرایش گروه ها می باشد.

# درج رشته تحصیلی

شما می توانید بر روی دکمه‌ی سبز رنگ «درج رشته تحصیلی جدید» که در شکل فوق می باشد، کلیک نمایید تا پنجره‌ی زیر باز شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

این فرم شامل موارد زیر می باشد:

کد: کد رشته تحصیلی را بنویسید.

مقطع تحصیلی: مقطع تحصیلی را انتخاب کنید.

گروه آموزشی: گروه آموزشی را انتخاب کنید.

نمایش در سایت:اگر این رشته تحصیلی نهایی شده است و می خواهید در سایت نمایش داده شود، تیک چک باکس را بزنید.

بعد از زدن دکمه‌ی سبز رنگ «مرحله بعد» فرم زیر باز می شود.

# ویرایش رشته تحصیلی

گزینه اخبار در منوی ucms

این فرم شامل ویرایش رشته تحصیلی و ثبت اطلاعات سایتهای فارسی ,انگلیسی و فارسی می باشد.

نام: نام رشته تحصیلی را بنویسید.

فایل: در این بخش می توانید فایل آپلودکنید.

توضیحات: توضیحات رشته تحصیلی را بنویسید.به منظور یادگیری این بخش, نحوه کار با ویرایشگر را مطالعه نمایید.

# مدیریت افزونه ها

برای مدیریت افزونه های سایت، از منوی سمت راست بر آیتم 'مدیریت افزونه ها' از منوي طوسي رنگ سمت راست، کلیک کنید. پس از انتخاب نمودن اين آیتم، صفحه‌ی زیر را مشاهده می نمایید.

گزینه اخبار در منوی ucms

اين صفحه شامل دکمه‌ی سبز رنگ «نصب افزونه جدید» و اطلاعاتي نظير عنوان، نسخه نصب شده، آخرين نسخه و آخرين بروزرساني افزونه هاي موجود در سیستم می باشد. همان طور كه در شكل فوق مشاهده مي كنيد، در صورتي كه نسخه‌ي افزونه نصب شده و فعال در سيستم پايين تر از آخرين نسخه ي موجود باشد، در ستون سمت چپ اطلاعاتش، دكمه‌‌ي سبز رنگ «بروز رساني» ديده مي شود كه با انتخاب اين دكمه پنجره اي مشابه شكل زير باز مي شود كه شامل ليست تغييرات صورت گرفته مي باشد.

گزینه اخبار در منوی ucms

بعد از مطالعه‌ي اين تغييرات، با انتخاب دكمه ي آبي رنگ «دخیره» مي توانيد افزونه را به آخرين نسخه، بروز رساني نماييد.

توجه داشته باشید که زمانی که شما دسترسی به بروزرسانی کردن افزونه ها داشته باشید در مدیریت افزونه ها ليست افزونه ها را مشاهده خواهید کرد. در غیر اینصورت فقط لیست افزونه های بروز رسانی شده را می بینید و دکمه‌ی سبز رنگ بروزرسانی وجود نخواهد داشت و قادر به بروزرسانی نخواهید بود.

# نصب افزونه جدید

شما می توانید بر روی دکمه‌ی سبز رنگ «نصب افزونه جدید» که در شکل مدیریت افزونه ها می باشد، کلیک نمایید تا پنجره ی زیر باز شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

با زدن دکمه نصب افزونه مورد نظر نصب می شود.

# مدیریت اعضای هیات علمی

برای مدیریت لیست اعضای هیات علمی از منوی کناری طوسی رنگ سمت راست، بر آیتم 'مدیریت اعضای هیات علمی' که در شکل زير مشاهده می نمایید، کلیک کنید.

گزینه اخبار در منوی ucms

در این صفحه دکمه‌ي، درج هیات علمی جدید واقع شده است. این لیست مشابه سایر ماژول های دیگر دارای امکانات مرتب سازی، فیلتر، جستجو، حذف و مشاهده می باشد که چگونگی استفاده از این امکانات در بخش جدول داده ها، ذکر شده است.

# درج هیات علمی

شما می توانید بر روی دکمه‌ی سبز رنگ «درج هیات علمی» از شکل فوق کلیک نمایید تا فرم زیر باز شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

این فرم شامل موارد زیر می باشد:

نام: نام عضو هیات علمی را بنویسید.

نام خانوادگی: نام خانوادگی را بنویسید.

زبان: زبان را انتخاب کنید.

دانشکده: دانشکده مورد نظر را انتخاب کنید.

گروه آموزشی: گروه آموزشی مورد نظر را انتخاب کنید.

ایمیل: ایمیل را بنویسید.

مرتبه علمی: مرتبه علمی را انتخاب کنید.

زیر دامنه: زیر دامنه را بنویسید.

تلفن: شماره تلفن را بنویسید.

کد پرسنلی: کد پستی را بنویسید.

فعال: اگر تیک چک باکس را بزنید این وب سایت فعال خواهد شد.

استاد بازنشسته: در صورت بازنشسته بودن عضو هیات علمی تیک چک باکس را بزنید.

توضیحات: توضیحات را بنویسید.

# اطلاعات من

برای مدیریت اطلاعات من از منوی طوسي رنگ سمت راست بر آیتم 'اطلاعات من' کلیک نماييد. یک منوی کشویی ظاهر می شود که شامل آیتم های مطابق با شکل زیر می باشد که در ادامه نحوه‌ی کار با هر کدام شرح داده می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

# اطلاعات شخصی من

پس از کلیک نمودن بر روی آیتم 'اطلاعات شخصی من' از منوی طوسی رنگ سمت راست ، فرمی به شکل زیر باز می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

در این فرم, اطلاعات شخصی و دکمه‌ی ویرایش اطلاعات وجود دارد.

# ویرایش اطلاعات

شما می توانید بر روی دکمه‌ی آبی رنگ «ویرایش» از شکل فوق کلیک نمایید تا فرم زیر باز شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

# سوابق تحصیلی

پس از کلیک نمودن بر روی آیتم 'سوابق تحصیلی' از منوی طوسی رنگ سمت راست ، فرمی به شکل زیر باز می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

این صفحه شامل لیست سوابق تحصیلی و دکمه « ساخت سابقه تحصیلی جدید» می باشد.

# ساخت سابقه تحصیلی جدید

شما می توانید بر روی دکمه‌ی سبز رنگ « ساخت سابقه تحصیلی جدید» از شکل فوق کلیک نمایید تا فرم زیر باز شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

که این پنجره شامل موارد زیر می باشد:

مقطع تحصیلی: مقطع تحصیلی را انتخاب کنید.

رشته و گرایش تحصیلی: رشته و گرایش تحصیلی را بنویسید.

دانشگاه اخذ مدرک: نام دانشگاه اخذ مدرک را بنویسید.

کشور محل تحصیل: نام کشور محل تحصیل را بنویسید.

سال اخذ مدرک: سال اخذ مدرک را بنویسید.

# درج اطلاعات استخدامی

پس از کلیک نمودن بر روی آیتم 'اطلاعات استخدامی من' از منوی طوسی رنگ سمت راست ، فرمی به شکل زیر باز می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

که این پنجره شامل موارد زیر می باشد:

کد پرسنلی: کد پرسنلی را بنویسید.

محل خدمت: محل خدمت را بنویسید.

پایه: پایه شغلی را بنویسید.

عنوان پست سازمانی: عنوان پست سازمانی را بنویسید.

نوع استخدام: نوع استخدام را انتخاب کنید.

نوع همکاری: نوع همکاری را انتخاب کنید.

تاریخ استخدام: تاریخ استخدام را بنویسید.

# درج سوابق اجرایی

پس از کلیک نمودن بر روی آیتم 'درج سوابق اجرایی' از منوی طوسی رنگ سمت راست ، فرمی به شکل زیر باز می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

که این پنجره شامل موارد زیر می باشد:

سوابق اجرایی: سوابق اجرایی خود را بنویسید.به منظور یادگیری این بخش, نحوه کار باویرایشگر را مطالعه نمایید.

فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها: فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها خود را بنویسید.

موضوعات تدریس تخصصی: موضوعات تدریس تخصصی را بنویسید.

فعالیت های علمی - اجرایی: فعالیت های علمی - اجرایی خود را بنویسید.

زمینه های تدریس: زمینه های تدریس را بنویسید.

# درج سوابق پژوهشی

پس از کلیک نمودن بر روی آیتم 'درج سوابق پژوهشی' از منوی طوسی رنگ سمت راست ، فرمی به شکل زیر باز می شود.

گزینه اخبار در منوی ucms

که این پنجره شامل موارد زیر می باشد:

مسابقات: مسابقاتی که در آن شرکت کرده اید را بنویسید.به منظور یادگیری این بخش, نحوه کار باویرایشگر را مطالعه نمایید.

کارگاه ها و سمینارهایی که برگزار کرده اید: کارگاه ها و سمینارهایی که برگزار کرده اید را بنویسید.

همایش ها و کنفرانس هایی که به عنوان مجری همکاری داشته اید: همایش ها و کنفرانس هایی که به عنوان مجری همکاری داشته اید را بنویسید.

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی: نام مجلات علمی و پژوهشی که در هیات تحریریه آن عضو هستید را بنویسید.

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی: نام جوامع و انجمن های ملی و بین المللی که در آن عضو هستید را بنویسید.

** آپدیت جلسه دمو **